antreiben

antreiben = popohnat, pobídnout, přimět

(nepravidelné sloveso: trieb an, hat ist getrieben)

základní fráze:

das Pferd zum Galopp antreiben - pobídnout koně k trysku

Kinder zum Aufräumen antreiben - popohánět děti k úklidu

příklady z praxe:

Die Mühlräder werden vom Wasser angetrieben. Mlýnská kola jsou poháněna vodou.

Das Spielzeug wird von einem Motor angetrieben. Hračka je poháněná motorem.

Was hat ihn nur dazu angetrieben, uns so zu belügen?  Co ho přimělo k tomu, aby nám lhal?