ansatzweise

ansatzweise = částečně, v základních rysech, v malé míře

příklady z praxe:

Der Plan ist erst ansatzweise ausgearbeitet. Plán je pouze částečně zpracován.

nur anweise verstehen - jen v malé míře rozumět