Anregung

Anregung (die) = návrh, podnět

příklady z praxe:

die Anregung des Themes von Debatte - návrh tématu debaty

Mittel zur Anregung des Appetis ist schädlich. Prostředek podporující chuť k jídlu je zdraví škodlivý.