annoyed

annoyed = naštvaný, otrávený, rozlobený

příklady z praxe:

I was annoyed  was an understatement.  Byl jsem naštvaný, bylo slabé slovo.

I was really annoyed that I hadn't been invited. Byl jsem opravdu naštvaný, že jsem nebyl pozván.