ankündigen

ankündigen = ohlásit, oznámit (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Es wurde angekündigt, dass der Zug ein paar Minuten Verspätung habe. Bylo oznámeno, že vlak má několik minut zpoždění.

Meine Mutti hat mir Besuch unseres Onkels angekündigt. Mamka mi ohlásila návštěvu našeho strýce.