angeblich

angeblich = prý, údajně (příslovce)

                     domnělý, údajný (přídavné jméno)

základní fráze:

Es regnete angeblich heute in der Nacht. Prý dnes v noci pršelo.

příklady z praxe:

ein angeblicher Augenzeuge - údajný svědek

Angeblich trifft er einen prominenten Gast. Prý se setká se slavnými hosty.