Anfrage

Anfrage (die) = dotaz, žádost, interpretace

příklady z praxe:

eine Anfrage beantworten - odpovědět na žádost

Sie müssen schriftliche Anfrage richten. Musíte podat písemnou žádost.