Androhung

Androhung (die) = výhrůžka, hrozba

příklady z praxe:

Alle Androhungen übler Konsequenzen blieben erfolglos. Všechny hrozby zlých následků zůstávají neúspěšné.

Ich glaube, dass er die Androhnung nicht ernst dachte. Věřím, že tu výhrůžku nemyslel vážně.

Die Androhungen soll dich nur einzuschüchtern. Ty výhrůžky tě mají jen zastrašit.