anchor

anchor = kotva, opora (podstatné jméno)

                zakotvit, upevnit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

let down anchor - spustit kotvu

heave up the anchor - zvednout kotvu

příklady z praxe:

The ship anchored in the bay. Loď zakotvila v zátoce.

Her authority is anchored in more than 20 years of experience.  Její autorita je zakotvena ve více než 20 let zkušeností.