amtieren

amtieren = vykonávat funkci, působit, úřadovat

příklady z praxe:

Er amtiert als Fremdenführer. Působí jako průvodce.

als Direktor amtieren - vykonávat funkci ředitele