allmählich

allmählich =  pozvolna (příslovce)

                       pozvolný, postupný (přídavné jméno)

základní fráze:

Ihre Aufregung verebbte allmählich. Její vztek postupně opadl.

Es wird allmählich dunkel. Zvolna se stmívá.

příklady z praxe:

das allmähliche Nachlassen der Kräfte - postupné ochabování sil

eine allmähliche Stabilisierung des Arbeitsmarktes  - postupné stabilizování trhu práce