ahnden

ahnden = trestat, stíhat, mstít (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Dieser Gesetzesverstoß wird mit zwei Jahren Haft geahndet. Toto porušení zákona se trestá dvěma letům odnětí svobody.

Das Foul des Verteidigers wurde mit einem Platzverweis geahndet. Faul obránce byl potrestán červenou kartou.