adventure

adventure = dobrodružství (podstatné jméno)

                     odvážit se, riskovat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

adventure film - dobrodružný film

 

příklady z praxe:

Sometimes is life an adventure. Někdy je život dobrodružstvím.

Can I borrow from you adventurous book? Mohu si od Tebe půjčit dobrodružnou knížku?