adjust

adjust = přizpůsobit, upravit (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

I adjusted the volume on the radio. Nastavila jsem hlasitost na rádiu.

to adjust expenses to income - přizpůsobit výdaje příjmům

After a while his eyes adjusted to the dark. Po chvíli si jeho oči přivykly tmě.