addieren

addieren = sčítat, přidat

příklady z praxe:

gleichnamige Brüche addieren - sčítat zlomky se společným jmenovatelem

Die Einkommen beider Partner werden addiert. Příjem obou partnerů se sčítá.