abrunden

abrunden = zaokrouhlit, zarovnat (pravidelné sloveso)

základní fráze:

die Zahl nach oben abrunden - zaokrouhlit číslo nahoru

příklady z praxe:

alle Kanten sind sorgfältig abgerundet - všechny strany jsou zaoblené pečlivě

13,50 € auf 13,- € abrunden - 13,50  € na 13 € zaokrouhlit