ablehen

ablehen = zamítnout, odmítnout, odepřít

základní fráze:

etwas glatt ablehnen - bez váhání odmítnout

jede beliebige Arbeit ablehnen - odmítnout jakoukoli práci

 

příklady z praxe:

Verteidigung abgelehnt - zamítnutá obhajoba

Er lehnte den Vorslag einfach ab. Ten návrh zamítnul jednoduše.