abandonment

abandonment = opuštění, přenechání, přerušení

příklady z praxe: 

abandonment of property - přenechání majetku

She had a feeling of utter abandonment and loneliness. Měla pocit naprostého opuštění a osamělosti.