abhören

 Abhören (das) = odposlech, poslech

 abhören = odposlouchat, poslechnout

                     (pravidelné sloveso)

základní fráze:

einen Auschnitt aus dem Gespräch abhören - vyslechnout úryvek rozhovoru

příklady z praxe:

Sie hörte seinen Bruder ab, wenn er mit seinen Freunden sprach. Poslouchala svého bratra, když mluvil se svými kamarády.

Die Polizisten hörten den Hauptverdächtigen ein paar Monaten ab. Policisté odposlouchávali hlavního podezřelého několik měsíců.

Telefongespräche abhören - poslouchat telefonní hovory